Na czym polega obsługa spółek


Obsługa spółek w szczególnych przypadkach zawiera przeprowadzanie indywidualnych kompleksowych audytów prawnych całkowitej działalności firmy zwłaszcza pod kątem zawieranych umów handlowych oraz pracowniczych a także regulaminów wynagradzania regulaminów pracy umów spółki jak również w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez firmę rozwiązań (takich jak na przykład umowy najmu – określenie czy występuje ryzyko podwyżek czynszu wcześniejszego rozwiązania umowy a także stosunek pracy – utwory pracownicze regulaminy pracy przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji ponadto monitoruje serwisy internetowe – problematykę praw autorskich do publikowanych utworów oraz odpowiedzialności za publikowane treści. Obsługa spółek obejmuje też przeprowadzanie indywidualnych kompleksowych szkoleń i kursów dla pracowników oraz kontrahentów danej firmy z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z dziedziny prawa autorskiego prawa prasowego oraz prawa pracy jak również prawnych aspektów działalności marketingowej oraz reklamowej) dopasowanych odpowiednio do profilu jego działalności. Obsługa prawna obejmuje też przygotowywanie opiniowanie oraz negocjowanie wszelkich umów statutów oraz regulaminów a także prowadzenie spraw pracowniczych. W zakres działań wchodzi też reprezentowanie firmy Klienta w postępowaniach przesądowych oraz sądowych w szczególności zaś w sprawach z zakresu prawa cywilnego handlowego gospodarczego własności intelektualnej prasowego bądź z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji i prawa pracy. W szczególnych sytuacjach obejmuje też windykację wierzytelności. Specjalista zajmujący się obsługą prawną powinien także przeprowadzić kompleksową analizę sytuacji prawnej spółek w tym wszelkich zawieranych umów wynagradzania regulaminów pracy czy też umów spółki. Nie należy też zapominać że obsługa prawna spółek polega przede wszystkim na stałej pomocy w wyborze optymalnych sposobów oraz form prowadzenia działalności gospodarczej najlepszych z punktu widzenia danej firmy.
Sprawdź także: Radca Prawny Poznań.