Szkolenie BHP – wszystko, co musisz wiedzieć


Każdy pracodawca musi zapewnić nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie BHP. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy przed odbyciem takiego szkolenia, ponadto jego odbycie musi zostać potwierdzone przez niego na piśmie.

Szkolenie bhp poznań musi być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i konkretnego stanowiska. W trakcie szkolenia pracownik powinien dowiedzieć się jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poznać przepisy ich dotyczące. Po szkoleniu BHP pracownik powinien posiadać umiejętności wykonywania pracy w bezpieczny sposób, nie tylko dla siebie, ale też dla innych osób. Powinien on także wiedzieć, jak zachować się w sytuacji awaryjnej oraz jak udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Ważnym jest również, by pracownik został zaznajomiony z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa podczas pracy, a także z odpowiednimi działaniami zapobiegawczymi.

Szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy mają obowiązek odbyć się wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaju wykonywanej pracy.

Prawo pracy mówi o dwóch rodzajach szkoleń BHP: wstępnych i okresowych. Szkolenie wstępne winno odbyć się przed rozpoczęciem pracy, natomiast okresowe przeprowadza się w trakcie zatrudnienia. Ich celem jest utrwalenie wiedzy, jak i tez zapoznanie z ewentualnymi nowymi przepisami. To, jak często odbywają się szkolenia okresowe, zależy od warunków pracy na danym stanowisku.